1 -

מחלות

שחפת

MTB/RIF rifampin
: `-
MTB/RIF rifampin
MTB/RIF           rifampin