4 -

מחלות

שפעת

: , `.
` - . -influenza ( פּ) RNA Orthomyxoviridae. 3 : A, B -C. A , , . , . HA -NA, - ...
    : , `.
- 2019-nCoV
: `-
- 2019-nCoV
 -   2019-nCoV
: , `.
` - . -influenza ( פּ) RNA Orthomyxoviridae. 3 : A, B -C. A , , . , . HA -NA, - ...
    : , `.
: Influenza A H7N9, `.
` - . -25/2/2013 87 " " , , . -4 , , . , influenza A, H7N9, - ...
      : Influenza A H7N9, `.