9 -

טרשת נפוצה

" "
: `-
" "
?
: `-
?
    ?
Fingolimod: , `
: ` -
Fingolimod: , `
Fingolimod:   , `
. `
: `-
. `
    . `
. `
: `-
. `
    . `
(MS) : Natalizumab
: ` -
(MS) : Natalizumab . `
  (MS)  : Natalizumab
- , . ...
. ...
: `