15 -

פּ- B12 , `
: `-
פּ- B12 , `
פּ-   B12 , `
פּ- B12 , `
: `-
פּ- B12 , `
פּ-   B12 , `
פּ- B12 , `
: `-
פּ- B12 , `
פּ-   B12 , `
פּוֹ- B12 , `.
` - . B12 , . , . וּ , , , , B12 ...
פּוֹ-   B12  , `.
B12, `.
` - . B12 . B12 , . , . -2 (MMA) II holotranscobalamin, ...
  B12,  `.
B12
B12
  B12
B12 - B12, `
: `-
B12 - B12, `
 B12 -     B12, `
B12 ,
: `-
B12 ,
  B12 ,
B12
- , , B12...
 B12
B12
- B12 ...
 B12
B12 - `
: ` - . B12 -, . ...
 B12 - `
B12
- .: ` - . B12 , , B12 ...
  B12
B12 B12
:
B12 B12
 B12   B12
B12
- . B12 B12 ...
 B12
B-12
. B-12 , ...
  B-12