11 -

הפרעות

:
- ...
- ?
- : " . . , , , . ...
 -   ?
- ADHD
:
- , , ,
  - ADHD
, .
: `
, .
,     .
- : " . `. ADHD . . , ...
- " . `. : . ...
:
.
:
. ...
  :
-
. , - , .
  -
. `
: `
. `
  .  `
. `
: `
. `
  .  `