10 -

DHEA - `` `` .
: ` . ֵ ְ , " " " ", . ...
 DHEA -   `` ``   .
: `
- , ,
: `
- IUGR
: `
- IUGR. , ?
  - IUGR
- IUGR
: `
- IUGR - , ?
  - IUGR
- LONAVAR
: `
-
 - LONAVAR
: `
? ?
.
: `
.
  .
: `
.
.
: `
. Human Growth Hormone
  .