31 -

(urinary retention) :
: `-
(urinary retention) :
 (urinary retention) :
(nephrotic syndrome) , `
: `-
(nephrotic syndrome) , `
   (nephrotic syndrome) , `
(nephrotic syndrome) , `
: `-
(nephrotic syndrome) , `
   (nephrotic syndrome) , `
(nephrotic syndrome) , `
: `-
(nephrotic syndrome) , `
   (nephrotic syndrome) , `
(prostatitis): , `
: `-
(prostatitis): , `
    (prostatitis): , `
(prostatitis): , `
: `-
(prostatitis): , `
    (prostatitis): , `
, `.
` - . , , . , . -80% , , , . uric acid -5-10% , (2-4%), -struvite ( )...
   , `.
-
, .
  -
NGAL ?
: ` -
NGAL ?
 NGAL       ?
: ` . " ", , . , פּוּ, וָּ , ...
- : ` . ְָוֹ 6. , . ...
- ֹ
- . : " . . , . ...
 - ֹ
- , . , ...
:
.
:
:
-
- : " . . ...
-
: `
-
   -
:
...
  :
- ` " . , - 90% , ...
?
- `. : " . , ...
 ?
- : " . , . , - ...
- : " . . , ...
- `
: ` -
- , . `
 -   `
-
: ` -
- ,
 -
 1  2  >>