21 -

השמנה ועודף משקל

-: ? `.
` - . , - , . 2012 - Archives of Internal Medicine, " " zonisamide . 1972 , ...
-:    ? `.
-: ? `.
` - . , - , . 2012 - Archives of Internal Medicine, " " zonisamide . 1972 , ...
-:    ? `.
- ?
: `-
- ?
 -     ?
- ?
, . . 2-3 ". .
 -   ?
- 5 !
3 : ,
 - 5   !
sibutramine lorcaserin: , `.
` - . 2010 "", Reductil sibutramine , " . , , , ...
 sibutramine  lorcaserin:     , `.
: וֶֹ obesity. `
: `-
: וֶֹ obesity. `
      : וֶֹ obesity. `
?
` - . - 2005 " Katherine Flegal 2000, , וֶֹ . -...
     ?
-- : , .... `
: `-
-- : , .... `
 -- : , .... `
-- : , .... `
: `-
-- : , .... `
 -- : , .... `
- : שֶׂ (obesity). `.
` - . , : - . - שֶׂ - , , , ...
 - : שֶׂ (obesity).  `.
- : שֶׂ (obesity) `
` - . , : - . - שֶׂ - , , , ...
 - : שֶׂ (obesity)  `
- : שֶׂ (obesity) `.
` - . , : - . - שֶׂ - , , , ...
 - : שֶׂ (obesity) `.
.
שֶׂ (obesity), " ...
    .
ְַוּ (Obesity) ?
: ` -
ְַוּ Obesity " " ?
 ְַוּ (Obesity)      ?
:
: ` -
: -
     :
:
: ` -
:
     :
:
: ` . , . - , . ...
  :
: `
, , , , ...