17 -

מתח ולחץ

...
:
...
  ...
:
,
-
: `
- ,
 -
, - STRESS ()
:
- , , ,
 ,  - STRESS ()
: ` -
. .
2 - ?
: `
2 - ? , ,
 2 -  ?
:
- , , ...
 :
, `.
: `
, `.
 , `.
, `
: `
, `
 , `
: `
,
 –
. . `
: `
. . `
 . . `
. . `
: `
. . `
 . . `
. . `
: `
. . `
 . . `
- ,
: `
- ,
 -  ,
:
: `
7 ...
  –