36 -

`

` -
: `
` -
 ` -
`: - .
, , ...
 `:  -  .
, ?
- : ` . 85 , , , ....
   ,   ?
:
: ` . . -20 -52 , -21 -80 . , ...
   :
`
:
` -
 `
( )
: ` N.D
-
  ( )
( )
:
-
  ( )
:
25 ()
: ` N.D
25   ()
()
:
()
  ()
:
:
-
`
: " . `, . ` , . ` , ...
   `
-
:
- -
 -
? - `
: ` . , (human growth hormone) , . ...
     ? - `
? `
- : ` . , , -anti-ageing. , - , , ...
   ? `
: `
:
, ,
  –
, ,
- , , anti aging. ...
  , ,
- . ...
: `
-
. ?
:
. ?
  .   ?
:
-
- ֹ ֹּּ, ֵּּ-ּּ ...
 -
: `
 1  2  >>