tevalife
מתגבר העניין בדיאטה קטוגנית להפחתה במשקל ולטיפול בסוכרתtype2. ...
הנחות מאתגרות במחקרים על משקל-יתר (obesity)....
האם התכשירים שאמורים להילחם בהשמנת-יתר משיגים את מטרתם? חלק ב`...
האם התכשירים שאמורים להילחם בהשמנת-יתר משיגים את מטרתם? חלק א`...
השמנה - מגיפת ההשמנה הבלתי מרוסנת: הבנת התופעה והטיפול בה ...
האם נדע אי-פעם מהי התזונה הטובה לבריאותנו?...
בחזרה לוויכוח שאינו חדל לעולם: האם דיאטה דלת-פחמימות או דלת-שומן עדיפה לבריאות הלב? חלק ב`....
בחזרה לוויכוח שאינו חדל לעולם: האם דיאטה דלת-פחמימות או דלת-שומן עדיפה לבריאות הלב? חלק א`....
מה מתרחש במערכה נגד משקל עודף: שני תכשירים חדשים להורדת משקל, חלק ב`....
מה מתרחש במערכה נגד משקל עודף: שני תכשירים חדשים להורדת משקל, חלק א`....